Türkiye’de Gıda Arz Güvenliği İçin Öneriler

Türkiye’de Gıda Arz Güvenliği İçin Öneriler

Türkiye’de gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği için ziraat mühendisleri kentten kırsala dönüşün önünün açılması, veteriner hekimler de hayvancılıkta koruyucu hekimlik başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaların desteklenmesi önerilerinde bulundu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, toplumlarda stratejik ürünlerde arz güvenliğinin tesisi ve bu hedefe ulaşmak için üreticilerin güçlendirilmesi öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığınca stratejik ürünlerin yeterliliğini izlemek üzere “Arz Güvenliği Takip Sistemi”nin kurulması hedefleniyor.

Tarımsal faaliyetin her aşamasında teknolojinin imkanlarından maksimum faydalanmaya yönelik dijital tarım çözümlerinin uygulanması, ürün doğrulama, rekolte tahmini, yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri, algoritma gibi teknolojik gelişmelerin kullanılması, bu kapsamda Entegre İdare ve Kontrol Sistemi’nin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Tarımda yeni teknik ve teknolojileri yaygınlaştırmak, toprak ve su kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla topraksız ve dikey tarım gibi uygulamaların artırılması planlanıyor.

Sektör temsilcileri, tarımsal anlamda yeni bir dönemi başlatmanın önemli olduğuna değinerek, güvenli ve yeterli gıdaya ulaşmada yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması, kentten kırsala dönüş için yatırımların yapılması gerektiğine dikkati çekiyor.

“Gençlerin kırsala yönlendirilmesi sağlanmalı”

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine, “Yeni dönemde kentlerden kırsala göçün önü açılmalı, gençler üretime teşvik edilmeli, bunun için de kırsalda gerekli yatırımlar yapılmalıdır.” dedi.

Ünal, kırsalda tarımsal üretimi teşvik etme ve desteklemenin ana politika olması gerektiğine dikkati çekerek, böylelikle hem gıda arz güvenliğinin sağlanabileceğini hem de ihracat pazarlarına kaliteli ürünler satarak ülkeye daha çok döviz girdisi sağlanabileceğini ve böylelikle tarım ile uğraşanların refahının daha fazla artacağını ifade etti.

“Güvenli ve yeterli gıdaya ulaşmada veteriner hekimler kilit rol oynuyor”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Murat Arslan da tüm dünyada güvenli ve yeterli gıdaya ulaşmanın öncelikli olduğunu ifade etti.

Dünyada son yıllarda en çok dikkat çekilen risklerin, iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan sorunlar, salgın hastalıklar, güvenli ve yeterli gıdaya ulaşım ve antimikrobiyal direnç olarak sıralanabileceğini belirten Arslan, veteriner hekimlerin tüm bu risklerde kilit rol oynadığını dile getirdi.

Arslan, güvenli gıdaya ulaşmada stratejik rol üstlenen veteriner hekimlerin haklarının iyileştirilmesi beklentisinde olduklarını söyledi.

Türkiye’de veteriner hekimlerin, kamuda koruyucu hekimlik, gıda denetimi ve kontrolü, yerel yönetimlerde gıda güvenliği, halk sağlığı, ev ve çiftlik hayvanlarına yönelik sağlık hizmetleri gibi birçok alanda görev yaptığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

“Uluslararası otoriteler ve bilimsel veriler, gezegenimizde bundan sonraki süreçte daha fazla zoonoz (hayvandan insana bulaşan hastalıklar) kaynaklı salgınlar, kaynakların azalması nedeniyle yeterli gıda üretiminde zorluklar, iklim değişikliği nedeniyle sorunlar yaşanacağını öngörmektedir. Gelişmiş ülkeler bu gerçeklerden hareketle varlıkları için büyük tehlikelere karşı hazırlıklarını yapmaktadırlar. Bu kapsamda, başta yeterli ve güvenli gıdaya ulaşım sorunu olmak üzere, salgın hastalıklar, koruyucu hekimlik, biyoterörizm alanlarında kilit meslek olan veteriner hekimlik mesleği desteklenmelidir. 1984 yılında kapatılan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları yeniden kurulmalıdır. AR-GE ve bilimsel çalışmalara daha fazla yatırım yapılmalı ve stratejik görevleri itibarıyla Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüleri her yönüyle güçlendirilmelidir. “

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir